عكس وديالوگ هاي فيلم ها

راه درست-رومن به روایت پولانسکی

راه درست-رومن به روایت پولانسکی

  هنوز هم خیلی می خندم و از معاشرت با آدم هایی که خندیدن را دوست دارند لذت میبرم، اما ته دلم می دانم که روح شادمانی، مرا ترک کرده است. اما انگار هیچ هدف مشخصی در زندگی ندارم و به خاطر هیچ و پوچ خون دل میخورم و جان میکنم. احساس میکنم راه درست را گم کرده ام و از درک لذت های ناب زندگی عاجزم… رومن به روایت پولانسکی / ترجمه آزاده اخلاقی ...

ادامه مطلب