ابزار پزشکی آنلاین

موارد مصرف و عوارض داروی مبندازول Mebendazole

موارد مصرف و عوارض داروی مبندازول Mebendazole

موارد و مقدار مصرف مبندازول Mebendazole الف) آلودگی به کرمک: بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۲ سال: از راه خوراکی، مقدار ۱۰۰ میلی‌گرم به صورت مقدار واحد مصرف می‌شود. در صورت تداوم عفونت بعد از گذشت سه هفته، درمان تکرار می‌شود. ب) آلودگی به کرم گرد، کرم شلاقی، کرم قلاب دار و تریکوسترونژیلوس: بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۲ سال: از راه خوراکی ، مقدار ۱۰۰ میلی‌گرم دوبار در روز به مدت سه روز مصرف می‌شود. در صورت تداوم عفونت بعد از گذشته سه هف...

ادامه مطلب