آشپزی

شیرینی میکادو مخصوص عید

شیرینی میکادو مخصوص عید

کاکائوی تخته ای را به طریق بن ماری ذوب کنید، یعنی کاکائوی سفت را در یک ظرف هادی گرما (مثل پیرکس یا استیل و…) قرار دهید و ظرف را روی بخار آب (مثل بخار کتری) بگذارید تا کاکائو به تدریج ذوب شود. ادامه مطلب

ادامه مطلب